Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Conflicten in de Kerk Toerustingdag 19 april 2024

Datum: 19-04-2024

'Conflicten in de Kerk'

In meer of mindere mate krijgen we er allemaal mee te maken. Voorgangers, oudsten, gemeenteleden kunnen allemaal verhalen vertellen over een of meerdere moeilijke situaties in de gemeente en de vaak verdrietige gevolgen die ze met zich meebrengen. Enige troost kunnen we putten uit het feit dat problemen in de gemeente van alle eeuwen zijn. In de eerste gemeente waren er toch ook al snel enige conflicten en het is voor ons leerzaam om daar lering uit te trekken. Conflicten kunnen ons raken en diepe sporen in ons leven trekken. De vragen die we onszelf kunnen stellen zijn: hoe ga ik in moeilijke situaties goed om met mijn eigen hart en hoe kan ik dan toch Gods wil doen? Is er een mogelijkheid om in de toekomst conflicten te voorkomen door inzichtelijk te krijgen wat er in een groep gebeurt en hoe ik in bepaalde situaties juist een ‘vredestichter’ kan zijn? Het is ook goed om naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen. Daar is zeker ruimte voor in de gespreksgroepjes en de Q&A. Ook zal iemand vanuit zijn ervaringen delen wat hij heeft geleerd van moeilijke situaties in zijn bediening.

Deze flyer laat globaal de opzet zien van het programma:

 Flyer toerustingsdag 19 april

Vanaf 09:00 bent u welkom en om 09:30 hopen we te beginnen. Voor de lunch wordt gezorgd. De dag wordt weer om 16:15 afgerond. U kunt dan naar huis gaan, maar u mag ook nog blijven om samen met ons te eten. De warme maaltijd wordt geserveerd om 17:00. 

Voor deze dagen wordt geen inschrijfgeld gevraagd. wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

Via deze knop kunt u zich aanmelden:

Aanmelden toerustingsdag 19 april 

Na de aanmelding ontvangt u automatisch een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. We hopen u dan te ontmoeten!Terug naar overzicht