Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Avondschool | Systematische Theologie

Avondschool |                   Systematische Theologie

De avondschool systematische theologie is een nieuw initiatief van Hart voor de Gemeente. Het doel van deze avondschool is om een stabiele theologische basis te bevorderen die gegrond is op Gods Woord voor in het persoonlijk- gezins- of gemeenteleven.

De avondschool is opgezet aan de hand van een onlangs uitgekomen vertaling van het systematische werk van Wayne Grudem. Het is een hedendaags goed te begrijpen boek dat de meest belangrijke leerstellingen van het christelijk geloof behandelt. 

Hiervoor komen we eens in de drie weken op een donderdagavond samen in het gebouw van Hebron Missie te Amerongen. Per avond zal één van de leraren aan de hand van de hoofdstukindeling van Grudem een theologisch onderwerp uitdiepen. De avond begint 19:45 uur en rond 22:15uur sluiten we de avond af met gebed. Naast deze avonden zijn er ook nog drie zaterdagen gepland in één seizoen. Op deze dagen zullen er twee hoofdstukken besproken worden en is er meer gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het studietraject bestrijkt twee kalenderjaren met een totaal van 35 lesmomenten. 

Aanmelden

Aanmelden voor de avondschool is helaas niet meer mogelijk. Volgend jaar is er wel weer gelegenheid om zijdelings in te stromen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de brochure.