Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De docenten zijn veelal voorgangers en predikanten, die een theologische opleiding hebben afgerond, ruimschoots bekend zijn met het vakgebied van de Systematische Theologie en ervaring hebben in het geestelijk werk. Ze zijn afkomstig uit Bijbelgetrouw-conservatieve kerken, die vertegenwoordigd zijn in zowel de reformatorische als de evangelische tradities.

Aan de avondschool werken o.a. mee:

  • Prof. Dr. Henk van den Belt
  • Dr. Maarten Klaassen
  • Drs. Thijs van Reijn
  • Dr. Piet de Vries
  • Drs. Jef de Vriese