Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

In september hopen we met het eerste seizoen te starten. Als u zich aangesproken weet kan u zich via het onderstaande formulier aanmelden. Het hele studietraject omvat twee kalenderjaren en daar schrijft u zich voor in. 

Overweegt u om u aan te melden, maar twijfelt u nog? Neem vooral contact met ons op door een e-mail te sturen naar avondschool@hartvoordegemeente.nl. 

Verder is er op 21 september een informatieavond. Zet de datum alvast in uw agenda. Op een later moment krijgt u hiervoor nog apart een uitnodiging.