Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Terugblik open avond Avondschool ST

Zo’n 120 mensen hebben 21 september 2023 gebruik gemaakt van de introductieavond ‘Avondschool Systematische Theologie’. Na een welkom liet Martin Penning vanuit het Bijbelboek Efeze het belang van systematische theologie zien. Juist in deze tijd is het belangrijk om een heldere en goede theologische basis te hebben.
Daarna heeft Leander Janse de cursus verder uitgelegd. De cursus is gebaseerd op het in het Nederlands vertaalde boek van Wayne Grudem: Bijbelse theologie. Verschillende docenten zullen deze avonden de lessen verzorgen. De totale cursus duurt twee jaar. In het eerste jaar gaan we 16 hoofdstukken behandelen en in het tweede jaar de resterende 18.
We zijn dankbaar dat we als Hart voor de Gemeente dit nieuwe initiatief kunnen aanbieden. We hopen dat we met elkaar nog meer onder de indruk komen van wie God is en wat Hij in Zijn Zoon Jezus Christus heeft gedaan. Daarnaast verlangen we ernaar door de lessen te worden aangemoedigd om een godvruchtig leven te leven daar waar God ons plaatst.
De eerste avond was een bemoedigend begin. Door middel van liederen hebben we de Heere groot gemaakt, er was een goede atmosfeer en we proefden eenheid en een verlangen om samen Gods Woord te bestuderen.