Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

In het onderstaand overzicht staan alle datums en thema's, die in het eerste jaar behandeld gaan worden.

In het onderstaand overzicht staan alle datums en thema's, die in het tweede cursusjaar behandeld gaan worden.

planning2024-205avondschool

planning2024-205avondschool