Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Gift

Gift

Wilt u Hart voor de Gemeente financieel steunen? Dat kan met een eenmalige gift of een doorlopende incasso via

NL 48 RABO 0341 1058 99     t.n.v. Stichting Hebron Missie


* Stichting Hebron Missie heeft een ANBI-status. Dit betekent dat uw giften en schenkingen binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn.Anoniem geven?

Wanneer u anoniem wilt schenken aan Hebron kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken voor uw gift. Voor Stichting Hebron Missie is en blijft de herkomst van de gift onbekend. 

Rekeningnummer NL83RABO0310595762 t.n.v. Werkers in de Wijngaard o.v.v. gift anoniem aan Stichting Hebron Missie