Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Terugblik P&L Conference 19-20 juni

Achtergrond

Achtergrond

Predikanten conferentie

Terugblik P&L conferentie | 19-20 juni

Het is al weer een aantal weken geleden, maar we kijken met dankbaarheid terug op de tweedaagse conferentie. Op maandagmorgen trapte broeder van den Belt af met een lezing in het Nederlands over de lofprijzing van Jezus Christus in Lukas 10:21. De werkwoorden die hier gebruikt worden zijn uitbundige werkwoorden. Dit laat ons iets zien van de vreugde die er was bij Christus door de Heilige Geest in de Vader.

Verder hebben we deze twee dagen ruim de tijd genomen om God te aanbidden door te zingen. Broeder Boswell, (songwriter) was hierin bereid om ons een aantal keer te begeleiden, waar iedereen zichtbaar van genoot!

Tijdens deze twee dagen hing er een gemoedelijke sfeer, waarin er ruimschoots de tijd was voor onderlinge ontmoetingen. Ook was het aantal lezingen behapbaar. Dit was mede te danken aan de langere pauzes en de verschillende soorten lezingen. Grofweg bestond de helft van de lezingen uit preken en de andere helft uit sessies over een bepaald onderwerp.

Boswell sloot de conferentie op dinsdagmiddag af met een lezing over Psalm 67 waarin we onze ogen richten op de aanbidding van God door alle volken. Dit is uiteindelijk ook het doel; dat de hele aarde vervuld zal worden met Zijn glorie!
Terug naar overzicht
Post-NederlandsHvG