Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Toerustingsdag 24-03-2023

Datum: 24-03-2023

Thema: laat de Volken U loven

Flyer toerustingsdag 24 Maart

Op D.V. 24 maart hopen we samen ons te verdiepen in het thema ‘Laat de Volken U Loven.’ In de ochtend zullen er 2 lezingen zijn. Deze worden verzorgd door Thijs van Reijn en Dr. Marten Visser.

Thijs van Reijn, MA, is kerkplanter in Zuid-Limburg en heeft een passie om de gemeente van Jezus Christus te bouwen vanuit de gedachte dat de Grote Opdracht uitgevoerd wordt om aanbidders van God te verzamelen.

Dr. Marten Visser, directeur van GlobalRize en voormalig zendeling in Thailand, is in het dagelijks leven bezig om de Grote Opdracht via de online-wereld uit te voeren. Martens hart brandt om de volkeren bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus en houdt zich bezig met trends en ontwikkeling in de wereld van zending en evangelisatie.

Workshops

In de middag worden er een viertal workshops aangeboden waarvan u er twee kan kiezen.

De status van de Grote Opdracht – Harry Lukens (OMF)

Hoe ver is de missie wereldwijd gevorderd? Welke gebieden zijn bereikt en wat is onbereikt? Hoe staat het met de 10/40-window? En hoe ver staan de Bijbelvertalingen ervoor? Wat zijn de global trends in de achterliggende eeuw voor wat betreft zending? Wat zijn de uitdagingen voor de komende decennia? Op welke manier kunnen we de gemeenten meenemen om ‘wereldchristenen’ te zijn die weet hebben van de status van de Grote Opdracht?

De zendeling, de gemeente en de zendingsorganisatie – Kees Postma (ECM)

Als lokale gemeente willen we betrokken zijn in het bevorderen van de Grote Opdracht. We ervaren het als een zegen als mensen uit onze gemeente zich geroepen weten voor zending. Maar wiens missie is het? De missie van de zendeling of die van de gemeente? De zendeling en de gemeente kunnen elkaars soms kwijt raken. Waar liggen verantwoordelijkheden? Hoe richt je het proces van roeping en uitzending goed in? En welke rol speelt een evt. zendingsorganisatie?

De Grote Opdracht dichtbij – Hans Euser (ICP)

De gemeente is ook geroepen om dichtbij (lees: in de wijk, in het dorp) de Grote Opdracht vorm te geven. Hoe verspreiden we het goede nieuws aan buurtbewoners, wijkgenoten? Tegenwoordig heeft die taak ook een cross-cultureel karakter, nu veel migranten in onze omgeving wonen. Hoe maakt de gemeente de Grote Opdracht onderdeel van haar DNA? Hoe voorkomen we dat dit niet slechts de taak is van een enkele evangelist uit onze gemeente, maar dat we het zien als de gezamenlijke missie van de gemeente? In deze workshop krijgen we praktische handvatten om als gemeente uit te reiken in onze directe omgeving.

Jonathan Edwards en de Grote Opdracht – Bert van Maaswaal (theoloog en voormalig kerkplanter)

John Piper heeft zich voor wat betreft zijn kern-theologie laten inspireren door Jonathan Edwards (1703-1758), theoloog, opwekkingsprediker en zendeling onder de Indianen. In Edwards gedachtengoed staat de heerlijkheid van God centraal. Die notie heeft ook betekenis voor de manier waarop hij spreekt over de Grote Opdracht. In deze workshop proeven we aan de theologie van Jonathan Edwards en kijken we hoe zijn passie voor Gods heerlijkheid ons vandaag kan toerusten en motiveren om de Grote Opdracht voor Gods glorie uit te voeren.

Om deze dag samen met ons te beleven kunt u zich via de onderstaande knop aanmelden:

Aanmelden toerustingsdag 24 maart


Het is ook mogelijk om een overnachting te boeken in Hebron. Door op de onderstaande knop te klikken kan u hier meer informatie over vinden.

Arrangement overnachten

Terug naar overzicht