Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Toerustingsdag 1 december 2023

Datum: 01-12-2023

Met dankbaarheid kijken we terug op de studiedag van vorige week vrijdag 2 december. We hebben uw komst zeer gewaardeerd. Het was goed om stil te staan bij dit belangrijke thema en elkaar te ontmoeten en bemoedigen. We vernamen positieve geluiden van jullie als deelnemers over de sprekers, workshops en verloop van de dag. Daar zijn we de Heere zeer dankbaar voor. Het is goed om elkaar aan te sporen nu we de dag van Zijn wederkomst zien naderen. Hoe zalig is het volk dat naar Zijn klanken hoort (Psalm 89 vers 7 berijmd).


De presentaties van de workshops zijn hieronder te vinden. Br. Thijs van Reijn heeft ook persoonlijk nog zijn workshop opgenomen. Deze kunt u ook naluisteren.

Schepping - Br. Douwe TiemersmaApologetisch Drijfzand - Br. Chris Verhagen

 Kerk en wereld in transitie - Dr. Maarten Klaassen -  Vrouw in het Ambt - Br. Thijs van Reijn

Terug naar overzicht