Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

'Hart voor de Gemeente'-dag 2 december 2022

Datum: 02-12-2022

Flyer toerustingsdag 2 december 'hermeneutiek

Deze toerustingsdag heeft als thema 'hermeneutiek.' Deze dag zal dan ook gaan over de interpretatie van de Bijbel. In de ochtend zal Ds. Piet de Vries en Ds. Maarten Klaassen een lezing geven rondom dit thema. Dr. Maarten Klaassen zal spreken over moderne hermeneutiek: 'Hoe zijn we hier gekomen (en wat staat er op het spel)?' Vervolgens zal Dr. Piet de Vries voorgangers/predikers toerusten: 'Praktische toepassingen voor het verstaan van de schrift'. We vervolgen in de middag met workshops, om dieper in te gaan op de interpretatie van de Schrift. In deze workshops zullen verschillende thema's aan de bod komen die kunnen spelen binnen de gemeente.


Toelichting workshops
1. Br. Thijs van Reijn: Vrouwen in het ambt; een exegetische analyse van 1 Timotheüs 2:11-12. In deze workshop wordt de belangrijkste tekst over het vraagstuk van de vrouw in het ambt onder de loep genomen. Stapsgewijs lopen de deelnemers door het exegetische proces om de historische interpretatie van 1 Timotheüs 2:11-12 te beoordelen.

2. Dr. Piet de Vries: ‘Nieuwe Hermeneutiek binnen de kerk’ - behandeling van het boek van A. Huijgen: “Lezen en laten lezen – Gelovig omgaan met de Bijbel”.

3. Dr. Maarten Klaassen: Hermeneutiek en homoseksualiteit - behandeling van het nieuwe boek “Vuur dat Nooit dooft” van René Erwich en Almatine Leenen.

4. Br. Douwe Tiemersma, Logos Instituut, “Schrift zonder schepping schaadt Bijbels gezag”. Hoe interpreteren we de dagen in het scheppingsverhaal en waarom is dit van belang voor onze visie op de Bijbel? In deze workshop kijken we naar de uitleg van het Scheppingsverhaal door naar de tekst zelf te kijken en behandelen we enkele historische en recente interpretaties van dit Bijbelgedeelte.

5. Br. Chris Verhagen: “Nieuwe hermeneutiek: apologetisch drijfzand” - De kern van het christelijk geloof staat of valt met de vraag of God duidelijk en gezaghebbend heeft gesproken door Zijn Woord. In deze workshop staan we stil bij de negatieve invloed van nieuwe hermeneutiek op het proces van Evangelisatie en geloofsverdediging

Aanmelden toerustingsdag 2 december

Het is daarbij ook mogelijk om een overnachting te boeken in Hebron. Door op de onderstaande knop te klikken kan u hier meer informatie over vinden

Arrangement overnachten

      Terug naar overzicht