Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Terugblik toerustingsdag 24-03-2023

Thijs van Reijn 'Het doel van zending: Aanbidding'

Thijs van Reijn 'Het doel van zending: Aanbidding'
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/mindcms-main/aGFydHZvb3JkZWdlbWVlbnRlLW5s/642d962b4286b/dscf9304.jpg

Dr. Marten Visser 'De Noodzaak van Zending

Dr. Marten Visser 'De Noodzaak van Zending

Q&A Thijs van Reijn en Dr. Marten Visser

Q&A Thijs van Reijn en Dr. Marten Visser

Terugblik toerustingsdag 'laat de Volken U loven'


Met dankbaarheid kijken we terug op de studiedag ‘Laat de volken U loven’ van 24 maart jl. Met zo’n 90 bezoekers hebben we het ultieme doel van de Grote Opdracht onder de loep genomen. Thijs van Reijn, gemeenteplanter in Zuid-Limburg, nam ons mee in de theologie van John Piper, die als statement heeft ‘Mission exists, because worship doesn’t’. Samen kwamen we onder de indruk van hoe God in deze schepping Zichzelf verheerlijkt door mensen te redden, die volkomen vreugde vinden in Hem. Een wonderlijke gedachte hoe de heerlijkheid van God samenhangt met mensen die in Hem hun vreugde vinden. Marten Visser, voormalig zendeling en nu directeur van GlobalRize, besprak de noodzaak van zending aan de hand van drie hoofdredenen. Na de Q&A met voornamelijk praktische vragen volgde de lunch en onderlinge ontmoeting. In de middag waren er 4 workshops, waar iedere bezoeker er 2 van kon volgen. We hebben veel positieve reacties gehoord over de inhoud van deze workshops. We zijn dankbaar dat we ’s morgens in het grotere plaatje konden duiken en in de middag de Grote Opdracht ook praktisch, aan gemeenteleiders op lokaal niveau, konden adresseren. Moge God deze dag gebruiken tot opbouw van Zijn koninkrijk en verheerlijking van Zijn Naam, doordat wij als bezoekers toegerust worden en met passie kunnen werken, op de plek die God ons geeft, aan de opbouw van Zijn gemeente en het verspreiden van het Evangelie.Terug naar overzicht