Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Terugblik Introductieavond avondschool 21 september

Avondschoolpost

Avondschoolpost

IMG_0766

IMG_0766

Terugblik introductie-avond

Zo’n 120 mensen hebben afgelopen donderdag gebruik gemaakt van de introductieavond ‘Avondschool Systematische Theologie’. Na een welkom liet Martin Penning vanuit het Bijbelboek Efeze het belang van systematische theologie zien. Juist in deze tijd is het belangrijk om een heldere en goede theologische basis te hebben.

Daarna heeft Leander Janse de cursus verder uitgelegd. De cursus is gebaseerd op het, in het Nederlands vertaalde boek, van Wayne Grudum ‘Bijbelse theologie’. Verschillende docenten zullen deze avonden doceren. De totale cursus duurt twee jaar en per jaar hopen we 17 hoofdstukken te behandelen.

We zijn dankbaar dat we als Hart voor de Gemeente dit nieuwe initiatief kunnen aanbieden. We hopen dat we met elkaar nog meer onder de indruk komen van wie God is en wat Hij in Zijn Zoon Jezus Christus heeft gedaan. Daarnaast verlangen we ernaar, door de lessen te we worden aangemoedigd om een godvruchtig leven te leven daar waar God ons plaatst.

De eerste avond was een bemoedigend begin. Door middel van liederen hebben we de Heere groot gemaakt, er was een goede atmosfeer en we proefde eenheid en een verlangen om samen Gods Woord te bestuderen.

Informatie avondschool

Via de onderstaande knop komt u bij de presentatie die getoond is.  

Presentatie introductie-avond avondschool

Voor alle inhoud-gerelateerde vragen kunt u het beste een e-mail sturen naar avondschool@hartvoordegemeente.nl.
Terug naar overzicht