Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Hart voor de Gemeente heeft het verlangen om hen die in de gemeente geestelijke verantwoordelijkheid dragen of die zich daarop voorbereiden terzijde te staan. Dat willen we doen door elkaar over kerkmuren heen te ontmoeten, te bemoedigen en toe te rusten met geestelijk onderwijs over allerlei praktische gemeentethema’s.

FLYER HART VOOR DE GEMEENTE

Het team

  • Martin Penning
  • Leander Janse
  • Job van Beek
  • Rick Aalberts

Gegevens van de stichting

Platform Hart voor de Gemeente maakt onderdeel uit van Stichting Hebron Missie.

Vestigingsadres: Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen

Nummer Kamer van Koophandel: 73900893

BTW nummer: 859703824B01

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/aGFydHZvb3JkZWdlbWVlbnRlLW5s/6299c7bb80f1f/teamfotohvdg_1_20220603_103507.jpg