Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Hart voor de Gemeente heeft het verlangen om hen die in de gemeente geestelijke verantwoordelijkheid dragen of die zich daarop voorbereiden terzijde te staan. Dat willen we doen door elkaar over kerkmuren heen te ontmoeten, te bemoedigen en toe te rusten met geestelijk onderwijs over allerlei praktische gemeentethema’s.

FLYER HART VOOR DE GEMEENTE

Ontstaan

De broeders Leander Janse en Martin Penning waren verbonden aan de toenmalige fulltime Bijbelschool ‘Gospel for Europe’. In die tijd ontmoetten ze regelmatig voorgangers die verlangden naar toerusting. Zij hebben in 2019 in Hilversum een dag voor voorgangers georganiseerd. Ze waren verrast over de grote opkomst. Even later verhuisde de Bijbelschool naar Amerongen en is er besloten een nieuw platform op te richten met als naam ‘Hart voor de Gemeente’.

Het team

De broeders Martin Penning en Job van Beek wonen in de leefgemeenschap van Hebron Missie. Leander Janse is aangesteld als voorganger van de gemeente de Fontijn in Middelburg, maar blijft wel betrokken bij dit platform. Rick is een oud-student van bijbelschool Gospel Mission en is op deze manier betrokken geraakt bij Hart voor de Gemeente.

  • Martin Penning
  • Leander Janse
  • Job van Beek
  • Rick Aalberts

Gegevens van de stichting

Platform Hart voor de Gemeente maakt onderdeel uit van Stichting Hebron Missie.

Vestigingsadres: Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen

Nummer Kamer van Koophandel: 73900893

BTW nummer: 859703824B01

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/aGFydHZvb3JkZWdlbWVlbnRlLW5s/6299c7bb80f1f/teamfotohvdg_1_20220603_103507.jpg